การปฐมพยาบาลทางใจ
วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2559
The Stanford Prison Experiment งานวิจัยจิตวิทยาผิดจรรยาบรรณ
วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558
เนื้อหาโดย Webmaster... Read More...
ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กป.1 ปี 2557
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2558
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ที่มา http://www.rajanukul.go.th/
February 2018
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

  • รูปประจำตัวของ sunisa.k
  • โครงการอบรมสำหรับนักจิตวิทยาคลินิกมือใหม่
  • โครงการอบรมสำหรับนักจิตวิทยาคลินิกมือใหม่ หัวข้อ "การสร้างความพร้อมในการทำงานตามบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก" ตัวอย่างเนื้อหาสำคัญ • บทบาทนักจิตวิทยาคลินิก / การแสดงบทบาท อย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร ข้อจำกัดและการค้นหาทางออก • กรณีไม่มี Supervisor / หน่วยงานไม่เคยมีตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก • การประเมินบทบาท (ความเข้าใจเดิมและการสร้างความเข้าใจใหม่) / การเขียน Job Description • ความพร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา • จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเข้าใจของนักจิตวิทยาคลินิกไทย กลุ่มเป้าหมาย นักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบำบัดรักษาทางจิตวิทยา และ/หรือ การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกไม่เกิน 2 ปี สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อ.สุณิสา คินทรักษ์ โทร 02-675-5304-12 ต่อ 5412 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb0e415414db12543498b72b9920b0c7e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb0e415414db12543498b72b9920b0c7e = 'sunisa' + '@'; addyb0e415414db12543498b72b9920b0c7e = addyb0e415414db12543498b72b9920b0c7e + 'slc' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_textb0e415414db12543498b72b9920b0c7e = 'sunisa' + '@' + 'slc' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloakb0e415414db12543498b72b9920b0c7e').innerHTML += ''+addy_textb0e415414db12543498b72b9920b0c7e+''; เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ psy.slc.ac.th/home.php?page=16&ID_Ne=85
  • ใน กระดานสนทนาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / กระดานประชาสัมพันธ์เครือข่ายจิตวิทยา
  • โพสต์ล่าสุดโดย sunisa.k
  • 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
  • รูปประจำตัวของ oilpsy
  • โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Acting Your Inner Mus...
  • โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม QS๑ ๒๐๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย วิทยากรพิเศษ Professor Joseph J. Moreno และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ ค่าสมัครอบรม บุคคลทั่วไป จ านวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) ๒. นิสิตนักศึกษาสาขาจิตวิทยา จ านวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๓๘-๑๐๒๐๗๖
  • ใน กระดานสนทนาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / กระดานประชาสัมพันธ์เครือข่ายจิตวิทยา
  • โพสต์ล่าสุดโดย oilpsy
  • 11 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »