โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes

เพิ่มเติม
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา - 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา #250 โดย oilpsy
oilpsy สร้างหัวข้อกระทู้: โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama &
โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง Acting Your Inner Music: Music in Psychodrama & Group Therapy Processes

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม QS๑ ๒๐๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โดย วิทยากรพิเศษ
Professor Joseph J. Moreno และ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์

กำหนดการ ตามเอกสารที่แนบมา

ค่าสมัครอบรม
บุคคลทั่วไป จ านวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
๒. นิสิตนักศึกษาสาขาจิตวิทยา จ านวน ๒๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๓๘-๑๐๒๐๗๖
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา โดย oilpsy.

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.137 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena