เลขานุการสมาคม
ที่อยู่:
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 775 ม.19 ต.ศิลา
เมือง
ขอนแก่น
40000
ไทย
โทรศัพท์:
043 345391-2 ต่อ 405
โทรสาร:
043 246067
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
081 3201332
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก