รูป
นายกสมาคม
ที่อยู่:
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 3 : หมายเลข 1) 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
40002
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
043-363002
โทรสาร:
043348384
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
093-4547342
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก