ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ตามรายละเอียดนี้ค่ะ

 

Workshop 01 : Assessment for Violence and Trauma

 

Workshop 02 : Healing Arts for Victims of Violence

 

Workshop 03 : Narrative Therapy

 

Workshop 04 : Communication with non-Violence

 

หากมีข้อสงสัย หรือรายชื่อผิดพลาดสามารถติดต่อได้ที่นายทะเบียนโดยตรง หรือผ่านทางเว๊บมาสเตอร์