S 107921413
 
 
Dress the Dream presents “Raising Self-esteem”
ตลอดระยะเวลาที่โครงการของเราได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจมาตลอด 8 เดือนนั้นทำให้เราได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิต
นั่นก็คือ การเห็นคุณค่าของตัวคุณเอง มันเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว 
กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึง คุณค่าของชีวิต เอกลักษณ์ที่แท้จริงของคุณ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และความมั่นใจเพื่อสร้างคุณค่าในตัวคุณ
รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมวิทยากร นักจิตวิทยาคลินิกที่มีความสามารถในการให้ปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆ มามากกว่า 5 ปี 
เราเชื่อว่า “เมื่อเรามองเห็นคุณค่าในตนเอง คุณก็สามารถเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์เช่นกัน”
พบกันที่ The Rabbit Hub (BTS Phayathai) 
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! 
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 12.30 น.)
รับจำนวน 30 ท่าน ปิดรับสมัครวันที่ 9 พ.ย. 2560 (ก่อนเที่ยงคืน)
 
 
สามารถสมัครได้ตามลิงค์ที่ปรากฎนี้ค่ะ https://goo.gl/forms/M9u4j2LJMTr3Y7Mw2