ตามที่สมาคมฯได้ประกาศรับสมัครออกแบบเสื้อโปโลงานประชุมวิชการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560

บัดนี้ กรรมการตัดสินการประกวดได้ตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ชนะการประกวด อย่างไรก็ตามกรรมการมีมิมอบรางวัลชมเชยให้กับ

 " คุณดลพร นิธิพิทยปกฤต "

และผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ทางสมาคมฯจะติดต่อกลับไปยังท่านภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 และจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมประจำปีสมาคมฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ