ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ขอเชิญร่วมการประชุมและขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 41

 

Poster No41 02

 

***Download เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่ ***

 

*** ขยายระยะเวลากำหนดส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานวิชาการสมาคมฯ ทั้งในส่วนของ Oral และ Poster ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาม 2560 นี้ค่ะ ***

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปวิตรา คุ้มปิยะผล โทร. 087-3041374

ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.